– רחל ולדן אדריכלות ובינוי ערים –

 משרדה של האדריכלית רחל ולדן נוסד ב1982 ועוסק בקשת רחבה של פרויקטי תכנון החל בתכניות אב ומתאר וכלה בתכניות בנין ערים רחבות היקף, בנייני משרדים, שכונות מגורים, מוסדות חינוך, בתי כנסת ועוד

– עבודות –

בתי כנסת

 

מבני ציבור

 

בתי ספר

 

מבני מסחר

 

מבני מגורים

 

תכניות בינוי ערים

 

– צור קשר –

 כתובת: יהושע בן נון 6, רבבה

  rachel@warch.co.il :אימייל

 03-5467586 :טל